Specyficzną cechą polskiej branży motoryzacyjnej, jest podział na produkcję oraz handel i usługi

128Specyficzną cechą polskiej branży motoryzacyjnej, jest podział na produkcję oraz handel i usługi, wiele osób nie zna jej struktury a tym bardziej nie potrafi obiektywnie spojrzeć na nią przez pryzmat ogromnego potencjału gospodarczego, jaki obecnie generuje. Oczywiście dla większości z nas branża motoryzacyjna to nic innego jak produkcja części, akcesoriów i elementów motoryzacyjnych, bez wątpienia w dużej części tak właśnie jest. Warto jednak wyjść poza ten pryzmat i dostrzec inne koncepcje powiązane w mniejszym lub większym stopniu z motoryzacją w pełnym tego słowa znaczeniu. Obecnie wiele się mówi o zwiększeniu eksportu i ogromnej liczbie zamówień jakie napływają do naszych zakładów z całego świata, także inwestycjach które nie tylko są już na etapie planowania ale również wręcz wdrażania w życie. Swoje fabryki zamierza wybudować Toyota a w ostatnich dniach także Daimler wybrał nasz kraj jako miejsce, gdzie będzie prowadzona adekwatna produkcja i to z gwarancją na najbliższe kilkanaście lat. Jak zatem widać branża motoryzacyjna w naszym kraju rozwija się w optymalnym i odpowiednim do tego kierunku.