Branża motoryzacyjna ma wiele problemów które musi rozwiązać

26Branża motoryzacyjna ma wiele problemów które musi rozwiązać, oczywiście najważniejszym z nich jest poszerzenie zakresu swoistej działalności o zaadoptowanie lub dostrzeżenie nowych i niezaspokojonych jeszcze rynków zbytu. Bardzo ważne jest także podtrzymanie pozytywnej koniunktury na europejskich rynkach, co niestety w przeszłości zostało zaniedbano i odczuto tego efekty uboczne. Obecnie największe powody do zmartwień mają niektórzy producenci samochodów osobowych, wzrastająca konkurencja oraz potrzeba podążania za nowymi oraz innowacyjnymi koncepcjami, technologiami czy rozwiązaniami, nie wszystkim jest na rękę także w zakresie dostosowania się do norm czy swoistych standardów. Przykład oszukiwania przez Volkswagena jak i Mitsubishi to tylko jeden idealnie pasujący do powyższego zagadnienia nie oznacza to jednak, iż wszyscy zmagają się z takimi problemami. Zakłady produkcyjne na całym świecie mają powody do zadowolenia, branża motoryzacyjne zgłasza bowiem coraz większe zapotrzebowanie.